Návod Zoznámte sa s IQOS

Návod na používanie

Ako sa IQOS používa?

Nabitý IQOS vyberte z vreckovej nabíjačky.

Do IQOS vložte tabakovú náplň tabakovou stranou dole.

Stlačte a podržte tlačidlo IQOS aspoň 2 sekundy, kým neucítite vibrácie a kontrolka tlačidla nezačne blikať.

Keď začne kontrolka nepretržite nabielo svietiť, môžete si vychutnávať zahrievaný tabak počas cca 6 minút, čo zodpovedá 14 potiahnutiam.

Keď kontrolka tlačidla zhasne, je tabaková náplň spotrebovaná. Teraz treba ťahom odstrániť vrchný kryt z IQOS, vďaka čomu môžete vypotrebovanú tabakovú náplň vybrať. Nakoniec vložte IQOS zariadenie do prenosnej nabíjačky, aby sa nabilo na ďalšie použitie.

Ako mám svoje IQOS zariadenie čistiť?

Nezabudnite IQOS pravidelne čistiť.

Po vybratí IQOS z vreckovej nabíjačky úplne odstráňte vrchný kryt z IQOS.

Telo IQOS vsuňte nadoraz do dlhej kefy z čistiacej súpravy IQOS.

Krúživým pohybom IQOS jemne vyčistite.

Vrchný kryt IQOS vsuňte nadoraz do krátkej kefky z čistiacej súpravy IQOS a krúživým pohybom kryt jemne vyčistite.

V kryte IQOS niekedy zostane prilepená časť tabakovej náplne. Aby ste ju odstránili, musíte z dlhej kefy čistiacej súpravy IQOS vytiahnuť čistiaci háčik. Čistiaci háčik zasuňte do vrchného krytu a krúživým pohybom pri súčasnom zasúvaní a vysúvaní háčika kryt vyčistite.

Jemným poklepaním na obidve strany vrchného krytu IQOS uvoľnite a vysypte prípadné zvyšky tabaku.

Čistiace kefy IQOS pravidelne umývajte: stačí ich opláchnuť vodou a nechať úplne vyschnúť.

NABÍJACÍ

Ako sa IQOS nabíja?

Úplne nabiť IQOS vreckovú nabíjačku z elektrickej zásuvky trvá asi 90 minút.

Aby nabíjačka fungovala, musí byť úplne nabitá a pokiaľ je úplne nabitá, môžete IQOS použiť až dvadsaťkrát.